Shri Prajna

Shri Prajna
Live Like a Bird...

Thursday, November 17, 2011

Shri Prajna: இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை..(நெடும் பயணம்)

Shri Prajna: இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை..(நெடும் பயணம்): ” சல்மா” வின் எழுத்தக்களை முதலில் அறிமுகம் செய்தவர் என் நெருங்கிய தோழி பாவை அவங்கதான்.சல்மாவோட கவிதைகளைப் படித்தேன் ரொம்ப  இயல்பா மனதின் பக...

No comments:

Post a Comment