Shri Prajna

Shri Prajna
Live Like a Bird...

Wednesday, August 30, 2017

                கள்ளம்  - தஞ்சை பிரகாஷ்..
                           ஓர் மீள் பார்வை

தூக்கம் தொலைத்த இரவுகளில் புத்தகம் தவிர துணையேது.. தஞ்சை பிரகாஷின்,  கள்ளம் அக்காலத்தில் தஞ்சையில் குடியேற்ற ப்பட்ட மராட்டிய, கொங்கணி பெண்களின் நிலையை கோடிட்டு,  தஞ்சை கலைஞர்களின் cut glass painting ல் மையம் கொண்டு சேரியில் அதைச் சேர்த்து அப்பெண்களையும் தன்னுடன் இணையாமல் இணைத்துக் கொண்ட ஓர் கலைஞனின் வாழ்வைச் சித்தரிக்கிறது..

 எழுத்தாளத்தந்தை தவிர மற்ற அனைவருமே தம் தொழிலை வாரிசுகள் திறம்பட செய்ய விரும்புகிறார்கள்,.. ஆனால் கலைத்தொழிலாக மாறி ப்ரதி எடுக்கப்படும் போது சுயத்தை இழந்து விடுகிறது, சுயத்தை இழந்த கலை அதன் உயிரோட்டத்தை இழந்து விடுகிறது, எந்த கலையையும் காதலையும் எல்லை வகுத்து செய்யச் சொல்ல முடியாது...இன்னின்னாருக்கு.... இன்னின்னாருக்குள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டது வரையறுக்கப்பட்டது எவ்வளவு அபத்தம்,.. மனிதனின் ஒட்டு மொத்த சுயநலத்தின் வெளிப்பாடல்லவா..

இந்தந்த சாதிக்குள், மதத்துக்குள் எனும் போது காதலாய் கசிந்து கனிவு தரும் வாழ்வேது அவ்விடம்,  கடமை மட்டுமே ஆற்றிக்கொண்டு ( ஆட்டிக்கொண்டு) மீதமுள்ள ஒரு நிமிடத்தை கடத்தலே அரிதெனில், வாழ்நாள் முழுமைக்குமான பல நாட்களை வருடங்களை கழித்தல் எங்கணம்.. பகிர்தலில்லா வாழ்வை எவ்வளவு வருடங்கள் கடத்த இயலும், மாறிமாறி காதுகுத்தும் கல்யாணமும் பகட்டுக்காய் நடத்திக்கொள்ளப்படும் விஷயங்களும் நாடகங்களின்றி வேறென்ன...

இசையை, ஓவியத்தை,  விளையாட்டை,  இப்பிரபஞ்சம் தன்னிடம் கொண்டுள்ள பேரழகை,  பறவையை, மரங்களை, கடலை, வானத்தை, மழையை, ஆற்றை, அருவியை, காட்டை எதையும் காதலில் பகிராமல் பணமெண்ணிக்கொண்டிருப்பதையும்,  சொத்து சேர்ப்பதுவுமான சக துணையுடன் பகிர்தலில்லா வாழ்வு எவ்வாறான அபத்தம்,, இதற்காக போலியாய் உருவாக்கப்பட்ட சடங்குகளூம் சம்பிரதாயமும் எத்தனை...தடவித் தடவியே வாழ்வு நடத்த முடியாது, தடவுதல் மறத்துப்போகுமோர் நாள்,  அதில்லாமலும் ஒவ்வோர் நாளும் வாழ ஒவ்வோர் நிமிடமும் வாழ இயற்கையை பிரபஞ்சத்தை அதிலடங்கிய எண்ணற்ற அதிசயங்களை காதலில் பகிர்தலே உண்மைவாழ்வு...

புத்தன் அனைத்துமிருந்தும்,  அனைத்தும் துறந்து ஓடியது எதனால்,... ஏதோவொன்றாய் கடந்து செல்லும் வாழ்வதனை,  கானுருவதும்,  ரசிப்பதும் பகிர்தலுமாய் கொண்டாடுங்கள்,  பஞ்ச பூதங்கள் இப் பிரபஞ்சத்தை வழிநடத்துகிறது, அவை யாருடைய எதனுடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லை...

Saturday, August 19, 2017

                        பிடித்தது...

என்னை அடிக்கடி தொலைத்துவிட்டு, புதிதாய் மீட்டெடுக்கப்பிடிக்கும்..   வெவ்வேறான இடங்கள், சூழல்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கும்,மனது...         இசை பிடிக்கும், ஒளி பிடிக்கும்..     ஓவியம் பிடிக்கும்,                       பறவையின் ஓசை பிடிக்கும்,       மலையும், மரங்களும் அடர் வனங்களும், அதன் அனுமான்ஷ்யமும் என் இஷ்டம், கேள்விகளில்லாத,       நிபந்தனைகளற்ற அன்பு பிடிக்கும்..   சிட்டுக்குருவியாய் சிறகடிக்கப்பிடிக்கும், பட்டாம்பூச்சியாய் பறத்தல்  பிடிக்கும்,,,     எல்லைகளற்ற வானம் பிடிக்கும்                 ஏகாந்தமான பிரபஞ்சம் பிடிக்கும்,..             எனக்கே எனக்கான இந்த உலகம் பிடிக்கும்...                           இவையாவையும் நேசிக்கும்         உன்னை மிக மிகப் பிடிக்கும்....

Monday, April 3, 2017" This place is very close to my heart like the wet land, I have reached the place @1.30midnight, today morning all Raju Anna,  His wife Sugirtha,  Sasi, Cyril Father, Ama Father all has given me a warm welcome,  I forgot the difficulties of yesterday's travel,  the first time came alone went for a long loop walk it was nice, regularly I use to sit on a place where the people be worshipping small gods, the God is just in an open place it has no roof for rain nd so shadow for sun,  which God's are very close to my heart,  the people nowadays keeping gods in a prison,  they are exhibiting,  ok leave it, I sat nd read a short real story  the story of Muthiyamma,,,

Her Name is Kalyani, she was born in Kerala,  got married with a drunker, he is  unkind nd very often he troubles her like anything,  they got 3 children,  one day he has beaten her, he took their two elder children nd left her with the last one, her brother came nd took Muthiyamma (kalyani) with him..

 After that she was searching her two children but she couldn't find them,  but the husband got two wives nd nine children, Muthiyamma brought her daughter Malathi with lot of struggles nd pain,  Malathi got married got  three Babies at her age of 20 her husband died suddenly, Hearing this Muthiyamma's first son came nd stayed along with them.. NOW Muthiyamma the uneducated is the only strong roof for all nd she is very kindly strongly taking care of every one her Daughter,  Son, his wife, their children nd grand daughters.. Years were passing leaving some experiences in life,  she heard of her (Muthiyamma) husband was struggling with cancer soon he died...

When the last Grand Daughter  was asking Muthiyamma  "" Why u didn't remove the Thali (mangalsutra) Muthiyamma replies showing not any expressions,  my dear grand children if it could be done,  I would have done this as soon as he left me, NOT NOW,  when I die DON'T REMOVE IT,  I go as a Sumangali Itself,  she said... After few years Muthiyamma   died, the author of this story writes, Muthiyamma has taken for burying,,,, The Thali which resembles a small seed of cucumber was on her Neck...

 Suddenly the weather got changed as chill,,I started back to my place, came through orange orchids small kids were crossing me with a smile said "" Hii"...

Tuesday, March 14, 2017

KALKI SUBRAMANIAM...

Pollachi to Howard...(Kalki Subramaniam)... Who was born in Pollachi, crossed all the difficulties till, to reach Howard, might not be that much easy as we know.. Kalki is doing just great to the Transgender people,  to bring up some quality changes in their life, her dream is to collect around 100 art works (paintings) from her girls,  nd want to exhibit them in almost all the famous cities of the world,  she want to take her girls too,  nd want to show them an another  world,  Her dream is valuable,  next she is planning to go to Los Angeles.. She is sincere nd really working hard,  I really admire her for her work  nd leadership quality, sometimes she would be friendly some time's she would be like their sister,,  People like - - - - - - - -  are here to have all others money,  nd  people like Kalki are here to help for the struggling  humans,  I WISH HER FOR ALL SUCCESS,,,  I have a humble  request  to the society please  support to their work whenever possible...

Saturday, December 12, 2015

Shri Prajna: பதில்...

Shri Prajna: பதில்...: ஒவ்வொருமுறை சாபத்தின் வார்த்தைகள் தடித்து விழும்போதும், என்னவென்று  சொல்ல முடியாத மொனத்தில் உறைந்து போகும் மனது..வார்த்தைகள் வலிது..முரண...

பதில்...


ஒவ்வொருமுறை சாபத்தின் வார்த்தைகள் தடித்து விழும்போதும், என்னவென்று  சொல்ல முடியாத மொனத்தில் உறைந்து போகும் மனது..வார்த்தைகள் வலிது..முரண்பட்டு நடக்கமுடியா மனதுக்கு விழும் சவுக்கடிகள்...என்  மனதுக்கு மாறுபட்டு காரியங்கள் செய்ய முடிந்ததில்லை, ஆதலால் நான் ஒரு இறவா மனதுக்குச் சொந்தக்காரி...
                                                                                                                                   
 வெறிச்சோடிக்கிடந்த வானத்திடம் பேச ஒன்றுமேயில்லை..ஊமையாய் புலம்பிக்கொண்டிருந்த மனதின் பாவங்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தேன், அது தன் சதுரங்க விளையாட்டை ஆடத்துவங்கியிருந்தது..

எனக்கும் அதற்குமான உரையாடல் இப்படித்தான் துவங்கியது, ”உலகின் அதி உன்னதமான அன்பில் நான் திளைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன், என்று நான் சொல்ல,  ” அப்படி எதுவும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, நீ அவ்வாறு நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறாய்”, அதன் சொற்கள் குறுக்கே வந்து விழுந்தது..

”இதுமாறும்” கடினமாயிருந்தது அந்தச் சொற்கள், of course or maybe, but என்னால் compromise  செய்துகொள்ள முடியாது, முக்கியமாக share செய்து கொள்ளமுடியாது, சமீபமாகத்தான் என்னின் இந்த அவதாரத்தை நான் உணர்ந்தேன்.

possessiveness ன் பரிணாம வளர்ச்சி, அதாவது கோபப்படாமல் , வார்த்தைகளைக் கொட்டிவிடாமல் அடர்ந்த மொளனத்துடன் உதரிவிட்டு நடந்து விடுவது,..என்ற என் தீர்மானத்தைச் சொன்னவுடன் , அது சொன்னது, இல்லை, நீ எப்படிவேண்டுமானாலும் மாறலாம், even நீ compromise க்குக்கூடத் தயாராய் இருப்பாய், அதை எப்படிச்சொல்ல முடியும், அது அதனதன் அன்பின் தீவிரத்தைப் பொறுத்தது..

 சதுரங்க ஆட்டத்தில் அனைத்தையும் இழந்து போராடும் ராணியைப் போல, நான் போரடிக்கொண்டிருக்கிறேன்,  வருடங்களாய், என்னால் சுலபமாய் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளமுடிந்ததில்லை, இதில் நான் என்னை முழுமையாய்   ஈடுபடுத்திக் கொண்டி ருக்கிறேன்..பதிலில்லா தருணங்களில் சில நிமிடங்கள் கரைந்தது..நான் அதனுடன் வாதாடுவதை விட்டுவிட்டேன்..

அது  கருணையோடு என்னைப்பார்த்தது...இல்லை நீ சுயவிரக்கம் கொள்ளாதே, எல்லோரையும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் வில்லத்தனம் செய்து விளையாடும் விதி, சுவாரஸ்யமான பக்கங்களால் ஆன வாழ்க்கையாய் நீ இறங்கி ஆடிப்பார்... Live the Game..Then Only U can Enjoy....நிர்ச்சலனமில்லா வானத்தில் ஒரே ஒரு நக்க்ஷத்திரம் மாத்திரம் மின்னிக்கொண்டிருந்தது...

Friday, August 7, 2015

இரவின் மடியில்..

" I Have Loved The Stars, Too Fondly, To Be Fearful Of the Night" .. Sarah Williams..

என் ஒரு இரவு கூட வானத்தைப் பார்க்காமல், stars பார்க்காமல் சென்றதில்லை, உள்ளூரில், வீட்டில் இருந்தால், வானத்தை நட்சத்திரங்களைப் பார்த்து விட்டுத்தான் படுக்கப்போவேன், பலவருங்களாய் தொடரும் நிகழ்வு இது...அந்த நட்சத்திரங்கள், ”எதுவுமே பெரிய விஷயமில்லை” என்று என்னிடம் சொல்லத்தவறுவதில்லை...

Night  நாம return ஆயிருவோமில்லே, நான் நந்தினி கிட்ட கேக்க, கண்டிப்பான்னு அவங்க சொல்ல உடனே அந்த பயணத்துக்கு ஓ.கே சொன்னேன். சொன்ன மாதிரியே அந்த அர்த்த ராத்திரியில்,12.45 மணி சுமாருக்கு நானும் , நந்தினியும்   ஆனைகட்டியில் இருந்து return ஆனோம். சரியா 1. 15am to 1.30am யில், தூமனூருக்குள் யானைகள் நுழையும் வாயிலுக்கு அருகில் அந்த சந்திப்பில் car நிறுத்திவிட்டு இறங்கினோம். ஒரு அனுமான்ஷ்யமான அமைதியில் ஆழ்ந்து கிடந்தது இரவு. எனக்கு இரவு பிடிக்கும்.. இரவு மட்டுமே மிகவும் பிடிக்கும், பகல் பொழுதுகள் போலியானவை, இரவு அப்படி அல்ல. கண்முன்னே கடந்து போகும் முன் இரவு, பின் இரவு நடுஜாமப்பொழுதுகள் வசிகரமானவை. மறைந்து, பின் வெளியில் வந்து, ஒதுங்கி நிலவு தன் அனைத்து ஜாலங்களையும் காட்டும்..பகலில் ஒரு செயல் படமுடியா அலுப்பு என்னைத்துரத்தும், இரவுக்கான என் உலகம் அப்படியல்ல, எல்லா உற்ச்சாகத்தையும் தரும்

இருவரும் சற்று நேரம் சுற்றிலும் பார்த்துவிட்டு  நடுவில் வந்து நின்றோம். மலைகள் சூழ்ந்த , மரங்கள் அடந்த வனத்தின் வாசம் போலில்லாமல் ஒரு வித்தியாசமான மர்மமான மிருகங்களுக்குண்டான வாசம் அது. அந்த பக்கத்தில் இருந்து யானை இறங்கும் போது, எங்களைக்கடந்து (மிதித்து) தான் கடக்க முடியும். எதுவும் பேசாமல் அந்த இருளை, அதன் மொளனத்தை, அந்த அனுமான்ஷ்யத்தை உள்வாங்கிக்கொண்டிருந்தோம்..சற்று திகிலாய் இருந்தது இப்போ யானை வந்தால் எங்கு ஒடமுடியும் என்று எனக்குள் கிலிபடர்ந்து கொண்டிருந்தது..

நந்தினிக்கு அப்படிப்பட்ட எந்த கிலியும் இருந்ததாய் தெரியவில்லை, evening நாங்க travel பண்றப்போ share பண்ணியிருந்த விஷயங்கள், பெரிதாய் எனக்கும் ஆச்சர்யம் இல்லை, “ வீட்ல ரொம்ப conservative shri, அதுனாலேயே எல்லாம் கத்துக்கனும்னு தோனும், எல்லாம் செஞ்சிடனும்னு, பயம்னா என்னனே தெரியாது, அத experience பண்றதுக்குன்னே ஒருதடவ நடுக்காட்டிலே போய் உக்காந்திருக்கேன், கொஞ்சமே கொஞ்சமா ஒரு உணர்வு வந்திச்சு, maybe அது தான் பயமோ” இப்பிடி சொல்லிட்டு வந்தாங்க...

ஒவ்வொரு தடவை ஊர் சுத்த போறப்போவும் நானும், சுகியும், சுமாவை படுத்தி எடுப்போம், second show படம் பார்க்கனும்னு, இல்லே  night ஊர் சுத்தனும்னு நாங்க பண்ற அலப்பரையால சுமா ரொம்ப feel பண்ணுவாங்க, அப்படியும் சோழேச்வரம் போனப்போ, night சாப்பிடறதுக்குன்னு சொல்லி  கிட்டத்தட்ட ஊரே அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் room போனோம், வினோதமா நெறையா பேர் பார்த்திட்டே போனாங்க. ஒரு medical shop போய் tiger balm எதுவோ கேட்டு வாங்க, அந்த ஆள் response பண்ணவே 10min எடுத்திட்டாரு, சுகி சொன்னா பாருடி, இன்னேரத்துக்கு வெளியில் வந்தா இவங்க தர்ற மரியாதைய அப்பிடின்னு...இது காஞ்சி to காரைக்குடி போனப்போ நடந்தது, அப்புறமாவும் விடாம காரைக்குடியில் , seconshow க்கு விசாரிக்க அன்னிக்கு new year வேற, ஒரு கடையிலே கேட்டோம் , பக்கத்திலே theatre இருக்கான்னு, கிட்டத்தட்ட அரைமணி நேரமா பேசினார்,  வேறென்ன போவேண்டாம்னு தான். நானும் sugi மட்டும் icecream வாங்கறோம்னு கொஞ்ச நேரம் மட்டும் சுத்திட்டு போனோம்...

ஒரு முறை ம்துராந்தகம் கூட்டு ரோட்டில் இருந்து வேடந்தாங்கல் போறப்ப ஆள் அரவமே இல்லாத அந்த busstop , அங்கிருந்து full இருட்டிலே நடந்து போன  forest guest house எல்லாமே   திகில் அனுபவங்கள்..பின் ஒருமுறை north karnaatakaa, "humpi to coorg" போனப்போ badami (வாதாபி) யில் இருந்து முருடேஷ்வர் night தான் travel பண்ணோம், முருடேஷ்வரில் இறங்கும் போது 3.30 நாங்க மட்டுமே நடந்து போய்கொண்டிருந்தோம்..ஆக வெளியூரில் second show பாக்கனுங்கிறது இன்னும் நிறைவேறவே இல்லை..

நிலா மேகத்துக்குள் மறைவதுமாய், வெளி வருவதுமாய் இருந்தது, காற்றின் மெல்லிய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது,நாலாப்பக்கமும் யானைகள் சூழ்வது போல் ஒரு பிரம்மை தோன்றி மறைந்தது,  ”shri போலாமா”... நந்தினி கேட்க்க, மெதுவாய் car நோக்கி நடந்தோம்...