Shri Prajna

Shri Prajna
Live Like a Bird...

Friday, July 13, 2012

சின்னச் சின்னவையெல்லாம்...சின்னச் சின்னவையெல்லாம்
அழகாய் இருந்தது..
சின்னச் சின்னவையெல்லாம்
சுவாரஸ்யமாயிருந்தது
சின்னச் சின்னவையெல்லாம்
சந்தோசமாயிருந்தது...
அப்போ நான் சின்னச்
சின்னவளாயிருந்தேன்...

3 comments: